Logowanie
Rejestracja
Logowanie
Rejestracja

Produkty

Produkty
Triac driver

Triac driver

Opis

Moduł sterujący TDR3 służy do sterowania triakami w ogrzewaniu elektrycznym. Stanowi on pomost między regulatorem a wyjściem mocy, które stanowią triaki. Na podstawie sygnału modulowanego otrzymanego z regulatora, moduł TDR3 włącza prąd płynący przez grzałki przy pomocy triaków. Włączenie napięcia jest dokonywane w zerze co eliminuje zakłócenia w sieci.

Do modułu TDR3 można podłączyć do 3-ch triaków (układ trójfazowy). Triaki mogą być połączone w różnych układach trójfazowych np. gwiazda, trójkąt, z przewodem neutralnym lub bez przewodu neutralnego. Moc grzewcza układu zależy wyłącznie od zastosowanych triaków i radiatorów a nie od modułu sterującego, np. izolowany triak BTA600B ma znamionowy prąd obciążenia 41A. W zależności od zastosowanego radiatora można uzyskać różne moce.

 

Dane techniczne:

Zakres napięcia sterującego: 5 do 32 VDC

Szczytowe napięcie blokowania: 600V

Napięcie izolacji wejście-wyjście: 4000Vrms

Rodzaj załączania: Załączanie w zerze

Liczba faz: 3

Pliki do pobrania
<< Wstecz